Geen objecten gevonden

DVS publiceert "Investeringen in de Woningmarkt 2020" --- € 23,4 mld in 5 jaar tijd

Publicatiedatum: 10-07-2020

 

De Vernieuwde Stad gaat de komende 5 jaar € 23,4 miljard investeren in woningen. Dit ongekende bouw-élan is nodig vanwege het grote tekort aan woningen en de noodzaak tot verduurzaming. Het is de vraag of het genoeg is om alle opgaven te kunnen tackelen.

De Vernieuwde Stad is een samenwerkingsverband van 27 grote, grootstedelijke corporaties (40% van de socialehuursector vertegenwoordigend). Elk jaar inventariseren wij wat we als DVS gaan investeren in de woningmarkt.

De belangrijkste feiten uit deze monitor:

  • Het woningtekort, vooral in de steden op de gespannen woningmarkten, is torenhoog. En het tempo van kwaliteitsverbetering en verduurzaming is te laag, vooral ook in de steden waar dit een complexere en meer kostbare opgave is dan elders.
  • Daarom tonen DVS-corporaties hun bouw-élan en investeren in de periode 2020 t/m 2024 € 23,4 miljard in woningen. Dat is een stijging van € 3,4 miljard t.o.v. de voorspellingen voor de periode 2019-2023.
  • De investeringen komen neer op 52.000 nieuw te bouwen woningen 238.000 te verbeteren/verduurzamen woningen.
  • De omvang van de woningvoorraad bij DVS-corporaties blijft stabiel, omdat er ook gesloopt en verkocht wordt; de verkopen zijn vooral verkopen aan collega-corporaties in den lande (door Vestia en Mooiland) en blijven dan behouden voor de socialehuursector.
  • De verduurzaming gaat zo steeds sneller: in 2023 heeft 50% van alle woningen energielabel B of hoger.
  • Van de (in 2018) voorspelde bouwproductie voor 2019 is 89% gerealiseerd (realisatie-index=89%).
  • De Minister komt rond 1 juli naar de Kamer met de uitkomsten van een groot onderzoek naar de Opgaven en Middelen in de socialehuursector.
  • De mogelijkheid om meer te doen wordt gefnuikt door de stijging van de bouwkosten (met 21%) en de hoge netto-belastingdruk door VPB, ATAD en Verhuurderheffing. Sociale verhuurders betalen nota bene 16% meer belasting dan commerciële verhuurders. Zonder de Verhuurderheffing hadden de DVS-corporaties niet 52.000 woningen nieuw kunnen bouwen maar 72.000!

Download hier de publicatie Investeringen in de Woningmarkt 2020

 

Deel deze pagina

Deel deze pagina