Geen objecten gevonden

Goede netwerken nodig om inclusieve stad te bereiken

Publicatiedatum: 15-04-2019

 

Om een inclusieve stad te kunnen bereiken is het belangrijk als maatschappelijke organisaties en overheden in allianties en netwerken opereren. Maar dat betekent meestal ook een andere verdeling van verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden. Wat vraagt dat van het besturen van en toezicht houden op netwerken. Daar bogen circa 40 voorzitters van RvB’s en RvC’s van corporaties binnen De Vernieuwde Stad zich over op 8 april tijdens een bijeenkomst van DVS en de VTW.

 

Inrichting

Er zijn veel (voorheen) ‘uitgeslotenen’ in de stad gekomen: ggz-patiënten, gehandicapten, ouderen etc. Al met al is de groep ‘kwetsbaren’ in de huizen en wooncomplexen van corporaties groot geworden. Die kwetsbaren – burgers, niet zozeer patiënten – moeten mee kunnen doen en mee kunnen tellen. Hoe we daar komen doen we niet alleen; we doen dat in netwerken en we sluiten er akkoorden over. Hoe kun je die waarmaken? Hoe krijg je de actoren op één lijn? Hoe krijg je je eigen organisatie opgelijnd? Hoe schat je de risico’s in en hoe deelt het bestuur die met de RvC? Hoe volg je de netwerk-activiteiten? Vraagt dat om verbinding met toezichthouders van andere sectoren? Kan de wetenschap ons helpen netwerken beter te besturen? En hoe werkt de praktijk?

 

Vragen en praktijk

Bij de sprekers ging Erik Dannenberg (voorzitter NVTZ en Divosa, commissaris bij corporatie SWZ, ex-wethouder en bestuurslid VNG, en voormalig voorzitter Commissie Dannenberg) in op het begrip inclusiviteit, hoe belangrijk werk(gelegenheid) en zorgzekerheid daarbij zijn en dat er moet worden samengewerkt. Wetenschapper Jörg Raab (associate professor policy & organisational studies aan de Universiteit van Tilburg, en verbonden aan TIAS en TIREG) zoomde in op hoe netwerken werken, hoe je besturen van en toezicht houden op (doelgerichte) netwerken regelt en wat dat van bestuurders en commissarissen vraagt. Corporatie-bestuurder Hedy van den Berk liet zien hoe netwerksturing in Rotterdam er in de werkelijkheid uit ziet.

 

Download hier de impressie De Inclusieve Stad en de Governance van Netwerken.

 

Deel deze pagina

Deel deze pagina