Geen objecten gevonden

Grote belangstelling bijeenkomst uitstroom MOBW

Publicatiedatum: 23-04-2021

huisvesting uitstromers MOBW is geen gunst

De opvang van mensen uit de MOBW is een kerntaak van corporaties, maar de praktijk is weerbarstig.

Op 22 april organiseerde het netwerk Wonen & Zorg van De Vernieuwde Stad samen met het gelijknamige netwerk van Aedes een digitale bijeenkomst rond de vraag of de huisvesting van mensen uit de maatschappelijke opvang en begeleid wonen een gunst of een kerntaak is.

De mentimeterpeiling leverde een duidelijke uitkomst: huisvesting van deze groep is geen gunst, maar een kerntaak van corporaties. Toch zijn er in de praktijk nogal wat obstakels.

Corporatiebestuurders Hester van Buren van Rochdale en Harry Platte van Parteon spraken erover in een panel samen met Jeroen Hoogteijling van het Leger des Heils en Han Jetten van zorginstelling Leviaan. Op bestuurlijk niveau zijn makkelijk afspraken te maken, maar de uitvoering is weerbarstig. Bij de verdeling van een schaars goed als een woning zijn duidelijke regels wel handig, maar die gaan vaak voorbij aan wat individuele mensen nodig hebben en wat goed is voor de buurt. Vaak is er ook sprake van stigmatisering van mensen uit de maatschappelijke opvang of begeleid wonen. Dat is onterecht, volgens Hester van Buren. Onder reguliere huurders zitten vaak veel meer mensen die voor overlast zorgen, betoogde zij.

Erwin van Leeuwen van het programma Weer Thuis gaf enkele concrete voorbeelden waar het soms mis gaat in de afspraken tussen zorginstellingen en corporaties. Bijvoorbeeld over iets concreets als wie de vloerbedekking in een woning regelt. Hij benadrukte ook het belang van een goede zorgachtervang in de buurt en de mogelijkheid voor een time-out.

Ed Siegrest, die sinds 3 jaar zelfstandig woont, na jarenlang onder meer in een begeleid wonen omgeving te hebben gewoond, beaamde dat. Hij benadrukte ook de betekenis van het hebben van een eigen woning: vrijheid!

Henrike Klok, roerganger bij Rochdale, spreekt dagelijks met alle partners in de wijk om samen op zoek te gaan naar maatwerkoplossingen. Uitgangspunt is de woning. Dan wordt gezamenlijk gezocht wie het beste bij deze woning en deze buurt past. Dat vergt een open gesprek met elkaar, waarin iedereen zijn belangen en opvattingen durft te delen. Dat blijkt best lastig.

Het onderwerp leeft duidelijk bij de achterban van zowel Aedes als DVS. Er logden zo'n tachtig belangstellenden in op dit webinar.

Bekijk ook de presentatie van Erwin van Leeuwen van Weer Thuis en een korte reflectie op de sprekers van Erwin Smit van Parteon.

Deel deze pagina

Deel deze pagina