Geen objecten gevonden

Investeringsvermogen stijgt, maar er kan minder met elke euro

Publicatiedatum: 08-09-2022

Het investeringsvermogen van de corporaties van De Vernieuwde Stad stijgt voor de periode 2020-2026 opnieuw met 1 miljard euro per jaar tot in totaal 29,9 miljard over de hele periode. Dit blijkt uit de vandaag verschenen jaarlijkse investeringsmonitor van De Vernieuwde Stad.

In 2026 verwachten de corporaties 66.000 woningen te hebben gebouwd en heeft 62 procent van de woningen een energielabel B of hoger. Zorgelijk is wel dat we zien dat elke euro minder oplevert. Snel stijgende prijzen en gebrek aan personeel zijn daar debet aan.

Desalniettemin gaan de corporaties van De Vernieuwde Stad er alles aan doen om de doelen die zijn vastgelegd in de Nationale Prestatieafspraken te halen. Dat betekent wel dat we op een andere manier gaan werken. Een hogere woningbouwproductie vraagt om innovatie, wederkerigheid en een nieuwe cultuur van samenwerking tussen corporaties, ontwikkelaars, beleggers, bouwers en gemeenten, waarin iedereen de randen opzoekt van wat mogelijk is en buiten geijkte kaders durft te denken. Als corporaties van De Vernieuwde Stad zoeken we die verbinding en kijken we ook kritisch naar onze eigen rol.

De corporaties van De Vernieuwde Stad roepen gemeenten op om met sociale grondprijzen te gaan werken. Alleen samen lukt het om al die mensen die een woning nodig hebben te huisvesten.

Lees het volledige persbericht en download ons Stadspaper 9 over de Investeringsmonitor. Daarin kunt u alle cijfers nalezen.

 

Deel deze pagina

Deel deze pagina