Geen objecten gevonden

Publicatie DVS Congres "Wonen in Vernieuwde Steden" verschenen

Publicatiedatum: 13-01-2020

 

In de serie "Stadspapers" is een publicatie verschenen met een impressie van het jaarcongres van De Vernieuwde Stad "Wonen in Vernieuwde Steden" van 29 november 2019. Aandacht voor Woningmarkt, Duurzaamheid en Inclusiviteit bij de centrale vraag wat voor een stad of wijk je wil realiseren.

Download hier Stadspaper 3 Wonen in Vernieuwde Steden


Op 29 november vond het jaarcongres plaats van De Vernieuwde Stad, Wonen in Vernieuwde Steden. Nadat Cees van Boven het congres had geopend, ging keynote Maarten Hajer (Universiteit Utrecht) in op de vraag welke type stad, of liever wijk je wilt realiseren. De wijk is bij uitstek het niveau waarop toekomstige stedelijke ontwikkeling loopt. Dan gaat het om een goed sociaal klimaat en thema’s in samenhang zien. Bijvoorbeeld niet zomaar een aardgasvrije wijk ontwikkelen zonder draagvlak. Verdichten, CO2-reductie met 90%, en duurzaam materiaalgebruik zijn essentialia. Naast de sociale kwaliteit, te vinden in het ‘gebied’ tussen privaat van de woning en de anonimiteit van de stad. Een inspirerend verhaal.

Woningmarkt

Vervolgens vond de uitwerking plaats in drie themasessies, elk met een specialist, een bestuurder van de Vernieuwde Stad en een extern deskundige. Ruben Maes was gespreksleider en Maarten Hajer ‘tafelheer’. De tafel Woningmarkt, met Johan Conijn (Universiteit van Amsterdam), Henk Peter Kip (Mitros) en Heleen Aarts (Amvest), wees op de noodzaak tot veel bouwen, ook in de middenhuur, de afkalvende investeringscapaciteit van corporaties, de noodzaak tot veel meer samenwerking tussen corporaties en marktpartijen en de wens voor een veel dynamischer portefeuillebeleid bij corporaties.

Duurzaamheid

De tafel Duurzaamheid, met Bert Halm (Eigen Haard), Dina El Filali (engineer en dichter) en Guity Mohebbi (Woonbond), wees op het feit dat de verduurzaming financieel niet uit kan, dat (stedelijke) corporaties vooral meergezinswoningen hebben en dus aangewezen zijn op warmtenetten (terwijl eengezinswoningen makkelijker te verduurzamen zijn) en dat de vergroening niet voor rekening van de huurder moet komen. Bovendien is het gebrek aan draagvlak bij huurders nog een lastige horde om te nemen, zeker wanneer je huurders helemaal niet kunt bereiken.
Inclusieve Stad

De tafel Inclusieve Stad ten slotte, met Jacobine Geel (GGZ Nederland), Cees van Boven (Woonzorg) en Hilde Blank (AM Concepts) wees op het feit dat rolvastheid van partijen contraproductief werkt en dat je juist samen moet bedenken hoe je een wijk fysiek en sociaal inricht, zodat samenhang, solidariteit en betrokkenheid ontstaan. En je de druk op leefbaarheid, veroorzaakt door kwetsbare nieuwkomers en mensen die er al wonen en in problemen raken, kunt helpen verlichten. Volgens Cees van Boven is er voor woningcorporaties – Jacobine Geel spreekt liever van wooncorporaties – een belangrijke taak om, samen met anderen, de samenleving vorm te geven.

 

Deel deze pagina

Deel deze pagina