Geen objecten gevonden

Webinar Stadspartners 10 september: Tilburg Noord

Publicatiedatum: 14-07-2021

webinar Stadspartners Tilburg Noord

Op 10 september vindt het laatste webinar in de serie Stadspartners plaats, waarin dit keer Tilburg Noord centraal staat.

Tilburg Noord is een grote wijk met 10.000 woningen, waarvan de helft sociale huur. Kwaliteit en woningtypen sluiten niet goed meer aan bij de vraag en er spelen vele maatschappelijke problemen, naast de positieve energie die er ook is bij bewoners. De langjarige aanpak van de corporatie WonenBreburg, de samenwerkende marktpartijen Volker Wessels en BPD en de Gemeente Tilburg is dan ook een combinatie van een sociaaleconomische/-maatschappelijke en een fysiek ruimtelijke aanpak. De aanpak start met vier zogeheten ‘doorbraakinitiatieven’. Door verdichting zullen er straks ook meer, en andere, woningen staan en zal naar verwachting de druk op de WMO afnemen.

Sprekers zijn Marianne Linde (Concerndirecteur Duurzame Stad, Gemeente Tilburg), Nina Viegers (Manager Vastgoed WonenBreburg), en Alexander de Bonth (Directeur Volker Wessels – De Bonth van Hulten). Annius Hoornstra (Stads-/gebiedsontwikkelaar; kwartiermaker Den Haag Zuidwest) reflecteert op de rol van de gemeente.

Het webinar vindt plaats van 13.00 - 14.30 uur. Aanmelden kan via deze link.

De serie Stadspartners is een initiatief van Aedes, Neprom en De Vernieuwde Stad. Dit is het vierde en laatste webinar in de reeks. In het najaar verschijnt nog een afsluitende publicatie.

Voor meer informatie: Yves Vermeulen

 

 

Deel deze pagina

Deel deze pagina