Geen objecten gevonden

Woningcorporatie Actium wordt lid van De Vernieuwde Stad

Publicatiedatum: 01-10-2018

 

Per 1 oktober sluit woningcorporatie Actium uit Assen zich aan bij De Vernieuwde Stad, landelijk platform van grootstedelijke woningcorporaties. Het samenwerkingsverband richt zich op visievorming en agendering van het grootstedelijk wonen en uitwisseling van kennis en ervaring. Het telt nu 27 leden en vertegenwoordigt circa 40% van de corporatiesector. Actium is een Drentse corporatie en past als maatschappelijke huisvester goed in het profiel van het platform.

 

Over Actium

Actium heeft circa 16.000 huurwoningen in Drenthe en Zuidoost Friesland. Met name in Assen is de woningmarkt relatief gespannen. De komende jaren moeten er honderden socialehuurwoningen bij worden gebouwd. Actium wil dit vooral doen via binnenstedelijke herontwikkeling. 

De extramuralisering – het verhuizen van grote instituten naar zelfstandige woningen – van grote groepen (ex-)GGZ-patiënten trekt een zware wissel op een aantal wijken in Assen. Hier staat het leefklimaat al onder druk. Actium werkt daarom samen met maatschappelijke partners aan de huisvesting van kwetsbare groepen.

In alle gemeenten zet Actium in op het gericht helpen van mensen, het komen tot vernieuwde woonvormen en concepten en duurzaamheid.

 

Over Elles Dost

Sinds 2012 is Elles Dost directeur-bestuurder van Actium. Daarvoor was ze bestuurder van woningcorporatie Woonservice uit Westerbork. Dost zit nu nog in het bestuur van brancheorganisatie Aedes en was lang actief in het directeurennetwerk Drenthe-Groningen. Ze heeft een stevige drive om op innovatieve wijze de maatschappelijke prestaties van Actium verder uit te bouwen. Daarbij kan samenwerking met andere stedelijke corporaties zeker helpen, vindt zij.

 

Over De Vernieuwde Stad

De Vernieuwde Stad is in 2002 opgericht als een landelijk platform voor grote, grootstedelijke corporaties die zich ontwikkelend en ondernemend richten op het brede gebied van het grootstedelijk wonen. Het platform ontwikkelt een visie op thema’s en agendeert die vervolgens, gericht op de beïnvloeding van collega’s en partners. Daarna is het actief met de onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring. Bij de vele thema’s die De Vernieuwde Stad behandelt is er, naast aandacht voor het goed laten werken van de woningmarkt en de verduurzaming, bijzondere aandacht voor het thema ‘De Inclusieve Stad’. Dat is het principe waarbij door een goede fysieke infrastructuur van woningen en wijken en het gericht ondersteunen van met name kwetsbare bewoners, niemand uitgesloten hoeft te worden.

 

Deel deze pagina

Deel deze pagina