Geen objecten gevonden

Woningcorporatie Lefier treedt toe tot samenwerkingsverband De Vernieuwde Stad

Publicatiedatum: 16-01-2020

 

Per 1 januari 2020 is woningcorporatie Lefier (Groningen/Emmen) toegetreden tot het corporatieplatform De Vernieuwde Stad, dat zich richt op visievorming, agendering en kennisdeling van grootstedelijke vraagstukken rond het wonen. Lefier is een grote corporatie met een stedelijk signatuur.

 

Stad en Ommeland

Volgens bestuurder Elles Dost – voorheen bestuurder van Actium uit Assen, ook lid van DVS – heeft Lefier te maken met stedelijke en maatschappelijke problematiek. “Bij ons spelen de verhouding stad-ommeland, de vernieuwing van wijken, de verduurzaming, de vergrijzing, de veiligheid (aardbevingen!), de relatieve armoede en de selectieve instroom van kwetsbare mensen met lage inkomens. Dan is het goed om met verwante corporaties het gesprek te voeren over hoe je deze problemen te lijf gaat. En om hierover kennis en ervaring uit te wisselen.”

Groningen en Drenthe


Lefier is in 2009 ontstaan uit een fusie tussen drie corporaties uit Groningen, Hoogezand-Sappemeer en Emmen, Borger-Odoorn en Stadskanaal. De corporatie heeft ruim 33.000 verhuureenheden, is financieel gezond en heeft een ambitieus investeringsprogramma in nieuwbouw en verduurzaming. Het toetreden van Lefier doet ook recht aan het landelijk karakter van De Vernieuwde Stad, dat dus niet alleen op de Randstad gericht is.

Elkien


Tegelijk met het aantreden van Lefier treedt Elkien (Leeuwarden/Heerenveen) terug uit het verband. Bij Elkien wil men de focus meer leggen op samenwerking juist in het noorden. Elkien is vijf jaar lid geweest van DVS.

 

Deel deze pagina

Deel deze pagina