Geen objecten gevonden

Zayaz sluit zich aan bij De Vernieuwde Stad

Publicatiedatum: 03-07-2018

 

Woningcorporatie Zayaz uit Den Bosch sluit zich per heden aan bij De Vernieuwde Stad, platform van grootstedelijke woningcorporaties. Het samenwerkingsverband richt zich op debat, lobby en belangenbehartiging van het grootstedelijk wonen en de uitwisseling van kennis en ervaring. Het telt nu 26 leden en vertegenwoordigt circa 40% van de corporatiesector. Zayaz, als maatschappelijke huisvester in een Brabantse stad, past goed in het profiel van het landelijk platform.

 

Over Zayaz

Als woningcorporatie huisvest Zayaz ruim 30.000 mensen in circa 13.000 woningen in de regio ’s-Hertogenbosch. Via goede woningen en vitale, aantrekkelijke wijken wil Zayaz mensen mee laten doen in en aan de samenleving. Daarvoor zet zij zich actief in. Samen met haar partners in de stad werkt Zayaz aan goed wonen voor huishoudens in ‘alle soorten en maten’ binnen haar groeiende doelgroep. Met als vertrekpunt altijd een eigen woning, een eigen plek. Als voorwaarde voor ‘leven’ en ‘erbij horen’. Daarnaast is Zayaz koploper als het gaat om het bieden van werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidspositie. 

Zayaz zet zich actief in om de publieke waarde van de sector inzichtelijk te maken en te vergroten. Samen met Tiwos en SVWN experimenteerde zij met de visitatie-methodiek om te kijken hoe er meer winst gehaald kan worden met het versterken van het lokale maatschappelijk gesprek. 

 

Over Mohamed Acharki

Bestuurder Mohamed Acharki heeft een langjarige ervaring in de corporatiesector. Een gedreven volkshuisvester die van nature gericht is op samenwerking en het opbouwen en onderhouden van sterke relaties binnen en buiten de organisatie. Hij werkt sinds 1989 in de volkshuisvesting. Eerst bij de Gemeente Utrecht, later bij corporatie Mitros en sinds 2009 bij Zayaz waar hij in 2012 bestuurder werd. Sinds april 2017 is Mohamed lid van het Algemeen Bestuur van Aedes (vereniging van woningcorporaties in Nederland). Zijn persoonlijke drive ligt in een volkshuisvesting waar niemand buitengesloten wordt. Een drive die goed aansluit bij De Vernieuwde Stad.

 

Over De Vernieuwde Stad

De Vernieuwde Stad is in 2002 opgericht als een landelijk platform voor grote, grootstedelijke corporaties die zich ontwikkelend en ondernemend richten op het brede gebied van het grootstedelijk wonen. Het platform agendeert thema’s, is actief met lobby en belangenbehartiging en ontwikkelt de onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring. Bij de vele thema’s die De Vernieuwde Stad behandelt is er bijzondere aandacht voor het thema “Inclusieve Stad”; het principe waarbij door een goede fysieke infrastructuur van woningen en wijken en het gericht ondersteunen van met name kwetsbare bewoners, niemand uitgesloten hoeft te worden.

Download hier het originele persbericht

 

Deel deze pagina

Deel deze pagina