Geen objecten gevonden

Onze positie

De Vernieuwde Stad is in 2002 opgericht. Het netwerk vertegenwoordigt op dit moment 27 corporaties, samen goed voor bijna 1 miljoen huureenheden. Dat is circa 40% van de sociale huursector. Daarmee kan zij haar doel, de belangenbehartiging van grote en grootstedelijke woningcorporaties, waarmaken. Het platform is geen aparte branche-organisatie, zoals Aedes, maar een plek voor visievorming en agendering, en voor het delen van kennis en ervaring.

Grootstedelijke vraagstukken

De Vernieuwde Stad is een landelijk netwerk. Grootstedelijke problematiek is per definitie regio-overstijgend en dat vraagt om bundeling op landelijk niveau. De 27 corporaties lopen tegen vraagstukken aan die landelijk spelen, maar vaak een andere weerslag hebben in de stad dan daarbuiten. De complexiteit van de grootstedelijke problemen en woningmarkt vraagt soms om lokale oplossingen en een ruimere of andere invulling van landelijke kaders. Denk bijvoorbeeld aan het vraagstuk van betaalbaarheid en beschikbaarheid, de vraag hoe een inclusieve stad wordt bereikt met ruimte voor iedereen om te leven en te wonen, het garanderen van de investeringsruimte die nodig is voor de immense opgaven in de stad, en het vormgeven van de samenwerking met de talrijke ketenpartners.

Agendering

Bij elk vraagstuk stelt De Vernieuwde Stad zich de vraag of er een specifieke (groot)stedelijke invalshoek is. Daarin zoeken de leden elkaar op om kennis en ervaring te delen. Als in het maatschappelijk of politieke debat deze invalshoek onderbelicht is, zorgt zij voor agendering. In een enkel geval treedt De Vernieuwde Stad, naast Aedes, op als belangenbehartiger, wanneer de specifieke belangen onvoldoende in het corporatiebrede Aedes-standpunt naar voren komen.

Vaker zoekt De Vernieuwde Stad de samenwerking op met Aedes, maar ook met andere organisaties zoals de VTW (Vereniging Toezichthouders van Woningcorporaties), de NEPROM (Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen) en de Taskforce Wonen & Zorg.  

 

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden