Aan de politiek

Hieronder een overzicht van open brieven aan ministers en kamerleden, reacties van de De Vernieuwde Stad op politieke ontwikkelingen en aanbevelingen voor de toekomst van de sector.

Publicaties

2020 Bouwalliantie
Reactie op Prinsjesdagmaatregel woningbouw (306 kB)
2020 Aan de politiek van morgen
7 aanbevelingen voor de volkshuisvesting (1,25 MB)
2014 Brief
Aan Minister Blok over Novelle (305.5 KB)
2014 Reactie
De Vernieuwde Stad op Novelle en AMvB (47 kB)
2014 Reactie
DVS op rapport Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties (53kB)
2013 Brief
Aan Eerste en Tweede Kamer over Effecten woonakkoord in de praktijk (54.18 KB)
2013 Brief
Aan Minister Asscher en de sociale partners (99.66 KB)
2013 Brief
Aan woordvoerders CDA, PvdA, VVD_Corporaties willen blijven bouwen (83.27 KB)
2012 Brief
Aan de Formateur over Investeren in wijken (316.24 KB)
2011 Brief
Aan Minister Donner over Herzieningswet (33.6 KB)
2010
De Vernieuwde Staed investeert in kabinetsformatie (212 kB)
2009 Brief
Aan Min. V.d. Laan over Woningbouwproductie (23 KB)
2009 Brief
Aan Minister van der Laan over Ordening (60.1 KB)
2008
Bescherming van het Publieke Belang (156 kB)
2007
Grotere inzet voor weerbare wijken (48 kB)
2007 Brief
Vaste Kamercommissie Financiën over VPB (22 kB)
2007
Investeren loont, heffen frustreert (33 kB)
2007
Investeren in Ruimtelijke Kwaliteit (1,61 MB)
2005 Brief
Aan Minister Dekker over Deelnemingen (21.38 KB)
2003
Uitwerking Garantiefonds Stedelijke Vernieuwing (183 kB)
2002 Brief
Aan Minister Kamp over Stedelijke Vernieuwing (116.36 KB)