Geen objecten gevonden

Duurzaamheid

De corporaties hebben zich verbonden aan een forse verduurzamingsopgave. In 2050 moet de hele woningvoorraad energieneutraal zijn. Tegelijkertijd moet de transitie uitvoerbaar en betaalbaar zijn voor zowel de corporatie als de huurders. Corporaties zijn volop bezig en lopen voorop in de energietransitie. Dat brengt het nodige pionieren met zich mee.  

Draagvlak bewoners

De leden van de Vernieuwde Stad opereren in een stedelijke omgeving waar de energietransitie een van de opgaven is, naast leefbare wijken, nieuwbouw en zorg voor de bestaande voorraad. Ondanks de gedeelde stedelijke context verschillen de corporaties in het netwerk onderling in type voorraad, organisatie, financiële mogelijkheden en lokaal beschikbare warmtealternatieven. Dat betekent dat er meerdere aanvliegroutes zijn voor thema’s zoals warmtenetten, verantwoording, vastgoedsturing en standaardisatie. Ook het zoeken naar draagvlak onder bewoners brengt uitdagingen met zich mee, die afhankelijk zijn van het type wijk. In buurten waar mensen vooral bezig zijn met overleven, is een ander verhaal nodig dan in buurten waar mensen meer open staan voor verduurzaming.

Energietransitie, isolatie en circulariteit

De energietransitie is weliswaar de meest in het oog springende verduurzamingsopgave, maar niet de enige. De isolatie van woningen is ook belangrijk om te zorgen dat de totale energiebehoefte omlaag gaat. Een ander aspect is het toewerken naar een meer circulaire economie. Met de (ver)bouw van woningen kunnen corporaties daar een forse bijdrage aan leveren.

De Vernieuwde Stad richt zich op al deze aspecten met een focus op de energietransitie in combinatie met isolatie. Vraagstukken, oplossingen en dilemma's, zoals het realiseren van lage aansluitkosten op bestaande warmtenetten, CO2 monitoring en de verschillende isolatiestrategieën worden met elkaar gedeeld. 

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden