Investeren in de woningmarkt

Publicaties

Hieronder een weergave van de belangrijkste thema's van de afgelopen jaren en de bijbehorende publicaties.

Juli 2020 verscheen het rapport Opgaven & Middelen van het ministerie van BZK
Hoofdrapport Opgaven & Middelen in de corporatiesector Beleidsopties (bijlage bij hoofdrapport O&M) Infographic van Aedes met hoofdpunten uit rapport