Geen objecten gevonden

Wonen en zorg

De wereld van de zorg is door de Rijksoverheid drastisch gereorganiseerd. Een deel van de zorgtaken is naar de gemeenten gedecentraliseerd en de financiering van de zorg ziet er heel anders uit dan voorheen.

Onder het mom van zelfredzaamheid is het streven om mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Dat vraagt een ander woningaanbod voor ouderen en mensen die zorg nodig hebben. Daarnaast ligt ook vereenzaming op de loer. Ook de capaciteit in verzorgingstehuizen is afgebouwd; deze komen leeg te staan. Het gaat echter niet alleen om ouderen, maar ook om mensen die vanuit de maatschappelijke opvang, beschermd wonen, jeugdzorg en GGZ geacht worden hun leven weer zelfstandig op te pakken. Dat alles legt forse druk op buurten en complexen, omdat deze groepen veelal aangewezen zijn op goedkope socialehuurwoningen.

De Vernieuwde Stad onderzoekt hoe groot de (nieuwe) doelgroepen zijn en wat de wensen zijn op het gebied van woningaanpassingen en nieuwe woonconcepten. DVS ontwerpt strategieën hoe om te gaan met het vrijgekomen zorgvastgoed en kijkt daarbij naar de vraag hoe dit alles gefinancierd moet worden. Een derde belangrijk punt is hoe de samenwerking met relevante partijen gestalte moet krijgen.

Corporaties zien een rol voor zichzelf op het snijvlak van wonen en zorg, maar wel samen met zorgpartijen en gemeenten. Ieder neemt de verantwoordelijkheid die bij zijn eigen kennis en kunde past. Op verschillende plekken werken corporaties van DVS al nauw samen met andere ketenpartners. Ook is er vanuit DVS contact met de Taskforce Wonen en Zorg om te kijken wat het opstellen van een woonzorgvisie kan bijdragen aan een effectieve aanpak van de problemen en wat daarvoor nodig is.

AEF publiceert rapport over waakvlamfunctie in de wijk

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden